Sabdabramha

(0 ratings)

Overview:

भाषा मानव चेतनाको पहिलो शर्त हो र भाषाको विकास पछि मात्र यसैका माध्यमले बोध यात्रा प्रारम्भ भयो भन्ने र यसो होइन पहिले चेतनाको, बोध र ज्ञानको विकास मानव अन्तर–मनमा भयो र यसलाई प्रकट गर्ने व्यवहारिक आवश्यकताले गर्दा माध्यमको रुपमा भाषा अथवा शब्द–संकेतको विकास पछाडि भयो भन्ने दुई प्रकारका मान्यता संसारमा साह्रै पहिले देखि नै चल्दै आएका देखिन्छन् ।

Author:
Publishers: Bimal Kumar Subedi
Rs 50

Similar Books