Mayalu Pidaharu

(0 ratings)

Overview:

मान्छेभन्दा पर गएर लेखिने विषयहरू हुादैनन् । यो कृतिमा समेटिएका कथा मान्छेको सेरोफेरोभन्दा बाहिर गएका छैनन् । त्यसकारण यी कथाले पाठकलाई बारम्बार तान्न बाध्य गराउाछन् ।

Author:
Publishers: Sudha Basnet
Rs 120