Chanda Parag

(0 ratings)

Overview:

नेपाली साहित्यका पाठकका लागि एउटा सङ्ग्रहणीय कृति हो छन्द–पराग । यसमा समाविष्ट पर्याप्त उदाहरण र तत्सम्बन्धी छन्दको प्रयोग गरिएका विद्वान् तथा कविहरुका फुटकर रचनाहरुले यस कृतिलाई आधिकारिक र प्रामाणिक बनाएका छन् ।

Author:
Publishers: Airawati Publication
Rs 200