Bima Jigyashaharu

(0 ratings)

Overview:

थोरै शुल्क तिरेर धेरै क्षतिपूर्ति लिन नै बिमा गरिन्छ । बिमा आफूमा आइपर्ने आर्थिक क्षतिको व्ययभार अरूलाई सार्ने प्रमुख माध्यम हो । नेपालको जनसंख्याको पाँचदेखि छ प्रतिशत जनसंख्याले जीवन बिमा गरेका छन् ।

Author:
Publishers: SRCS
Rs 90